نمایندگی مجاز 1937 ایران خودرو (پورمحمودی) راه تو را میخواند ..... گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام) - نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش 1937 (پورمحمودی) اطلاعات تماس نمایندگی: آدرس: کیلومتر 2 جاده تبریز فروش: 36444116 (044) پس از فروش: 36443173 (044) فکس: 36441815 (044) همراه: 09148781937 ایمیل صاحب امتیاز نمایندگی: Aminpoormahmudi@yahoo.com http://irankhodro-khoy.mihanblog.com 2018-04-22T20:02:04+01:00 text/html 2018-04-09T13:48:16+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی عملکرد مثبت ایران خودرو درصادرات قطعه به بازار های بین المللی http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/638 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><br> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">مقامات صنعتی تركیه ای، آلمانی ورایزن اقتصادی ایران دركشورتركیه ازغرفه قطعات تولیدی وصادراتی گروه صنعتی ایران خودرو درنمایشگاه اتومكانیكای استانبول بازدیدكردند. </span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/06xd7xyqyr.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ایكوپرس، رئیس مركزتجارت تركیه ،مدیرعامل نمایشگاه فرانكفورت ،مدیركل نمایشگاه اتومكانیكای استانبول ازغرفه قطعات تولیدی وصادراتی گروه صنعتی ایران خودوربازدیدوبا توانمندهای این خودروساز درتولیدانواع قطعات خودرو ومجموعه سازها آشنا شدند.&nbsp;</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">دراین بازدیداحمدی رایزن اقتصادی ایران درتركیه با استقبال ازحضور ایران خودرو درنمایشگاه اتومكانیكای استانبول گفت :دستگاه دیپلماسی كشور آماده هرگونه همكاری با قطعه سازان ایرانی برای توسعه صادرات و حضور مستمرآنان در بازار های بین المللی است .</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">وی عملکرد ایران خودرو را در تولید انواع قطعات خودرو و&nbsp; صادرات آنها به بازار های بین المللی&nbsp; را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت:&nbsp; رمز موفقیت در بازار های صادراتی قطعه کیفیت بالا و قیمت رقابتی است.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">برمبنای این گزارش ،گروه صنعتی ایران خودرو با هدف افزایش صادرات قطعه، توسعه بازار، دسترسی به مشتریان جدید و افزایش سبدتولید قطعه طبق سفارش‌های مشتریان در نمایشگاه اتومكانیكای استانبول حضور دارد . درحال حاضر ایران خودرو،‌ قطعات مورد نیاز مشتریان را به صورت OEM در بخش های قطعات ریخته گری، پرسی و ماشین كاری شده به بازارهای هدف صادر می كند.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">بازارهای هدف صادراتی قطعات تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو، تركیه و برخی از كشورهای اروپایی از جمله فرانسه،‌ ایتالیا و اسپانیاست. ایران خودرو توانسته با تولید قطعات با كیفیت و استاندارد جهانی سهم مناسبی از بازار قطعات خودروسازان معتبر جهانی را كسب كند.&nbsp;</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">گفتنی است، نمایشگاه اتومكانیكا از نمایشگاه های معتبر بین المللی است كه هر ساله در شهرهای مهم صنعتی در جهان برگزار می شود و در آن خودروسازان و قطعه سازان از سراسر جهان دستاوردها و توانمندی های خود را به نمایش می گذارند. این نمایشگاه از 16 تا 19 فروردین ماه در استانبول دایراست.</span></span></div></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-04-09T13:47:53+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی حضور ایران خودرو در نمایشگاه اتومكانیكای استانبول http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/637 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblName" class="NewsDetailName">حضور ایران خودرو در نمایشگاه اتومكانیكای استانبول </span> <br> <br> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">گروه صنعتی ایران خودرو با هدف افزایش صادرات قطعه، توسعه بازار، دسترسی به مشتریان جدید و افزایش سبد تولید قطعه طبق سفارش‌های مشتریان در نمایشگاه اتومكانیكای استانبول حضور می یابد. </span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/s454mz5kg7.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;<span style="line-height: 115%; text-align: justify; ">به گزارش ایكوپرس، با توجه به مزیت های صادرات قطعه، به منظور بهره برداری از ظرفیت های موجود قطعه سازی در گروه صنعتی ایران خودرو و در راستای حضور در شبکه تامین خودروسازان و قطعه سازان جهانی، این خودروساز در نمایشگاه اتومكانیكا در شهر استانبول تركیه حضور فعالی خواهد داشت.</span> </span></span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">برمبنای این گزارش، درحال حاضر ایران خودرو،‌ قطعات مورد نیاز مشتریان را به صورت</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; "> OEM </span><span style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">یا غیریدكی در بخش های قطعات ریخته گری، پرسی و ماشین كاری شده به بازارهای هدف صادر می كند</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; ">.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">حجم صادرات قطعه توسط ایران خودرو</span><span style="line-height: 115%; " lang="FA"> در سال 96 </span><span style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">نسبت به سال 95 افزایش چشم‌گیری داشته و نزدیك به دوبرابر شده است.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"> </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">بازارهای هدف صادراتی قطعات تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو، تركیه و برخی از كشورهای اروپایی از جمله فرانسه،‌ ایتالیا و اسپانیاست. ایران خودرو توانسته با تولید قطعات با كیفیت و استاندارد جهانی سهم مناسبی از بازار قطعات خودروسازان معتبر جهانی را كسب كند.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"> </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">گفتنی است، نمایشگاه اتومكانیكا از نمایشگاه های معتبر بین المللی است كه هر ساله در شهرهای مهم صنعتی در جهان برگزار می شود و در آن خودروسازان و قطعه سازان از سراسر جهان دستاوردها و توانمندی های خود را به نمایش می گذارند</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; ">.</span><span style="line-height: 115%; " lang="FA"> این نمایشگاه</span><span style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"> از 16 تا 19 فروردین ماه در استانبول برگزار می شود.</span></span></span></p></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-04-09T13:47:30+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی شرکت خودرو سازی خزر در نفت چاله افتتاح شد http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/636 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">دکتر حسن روحانی و الهام علی اف روسای جمهوری دو کشور ایران و آذربایجان به صورت ویدئو کنفرانس شرکت خودرو سازی خزر در نفت چاله را افتتاح کردند.</span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/1wpivprwtf.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;<span style="text-align: right; " lang="AR-SA">به گزارش ایکو پرس ، کارخانه مشترک ایران‌خودرو و بخش خصوصی جمهوری آذربایجان با هدف تولید اولیه سالانه </span><span style="text-align: right; " lang="FA">۱۰‌</span><span style="text-align: right; " lang="AR-SA">هزار دستگاه، برای پنج مدل خودروی سواری تاسیس شده است که با توسعه ودر سه شیفت کاری ظرفیت آن به 50 هزار دستگاه در سال خواهد رسید</span><span dir="LTR" style="text-align: right; ">.</span> </span></span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span lang="AR-SA">در مرحله نخست قرار است محصولات خانواده دنا شامل دنا و دناپلاس در جمهوری آذربایجان تولید شود</span><span dir="LTR">. </span></span></span><span dir="LTR"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span lang="AR-SA">محصولات تولیدی در سایت جمهوری آذربایجان به کشورهای مشترک‌المنافع که قرارداد ترجیحی میان آنها اجرا می‌شود، صادر خواهد شد. در این پایگاه تولیدی فناوری‌های مدرن، تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته به کار گرفته شده است</span><span dir="LTR">.</span></span></span><span dir="LTR"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">یاد آور می شود با توافق صورت گرفته، شرکت مشترکی میان ایران‌خودرو و بخش خصوصی آذر بایجان تاسیس شد که طرف آذری سهم </span><span lang="FA">‌۷۵</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">درصدی سرمایه‌گذاری مشترک را تامین کرده است. سهم&nbsp; گروه صنعتی ایران‌خودرو </span><span lang="FA">۲۵</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">درصد و شامل خدمات فنی و مهندسی است</span><span dir="LTR">.</span></span></span><span dir="LTR"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span lang="AR-SA">این کارخانه به مساحت </span><span lang="FA">۶۸</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">هزار متر مربع و در شهر ساحلی نفت‌چاله جمهوری آذربایجان در کنار دریای خزر احداث شده است</span><span dir="LTR"></span></span></span></p></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-04-09T13:47:06+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی بازدید وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان از پایگاه تولید ایران خودرو http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/635 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان از روند راه‌اندازی خط تولید ایران‌خودرو در این کشور بازدید کرد.</span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/dlfxzjtrx3.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify; "><br> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: medium; "><span style="font-family: Tahoma; "><span lang="AR-SA">به گزارش ایکوپرس مصطفی اف وزیر اقتصاد آذربایجان صبح امروز از روند راه‌اندازی خط تولید ایران‌خودرو در این کشور بازدید کرد. وی همچنین روند آموزش کارگران این سایت را مثبت دانست. همچنین دیروز نخستین خودرو دنا در خط تولید خزر؛ پایگاه تولید ایران‌خودرو در جمهوری آذربایجان تولید شد</span><span dir="LTR">.</span></span></span><span dir="LTR"></span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: medium; "><span style="font-family: Tahoma; "><span lang="AR-SA">گفتنی است کارخانه مشترک ایران‌خودرو و بخش خصوصی جمهوری آذربایجان با ظرفیت سالانه </span><span lang="FA">۱۰‌</span><span lang="AR-SA">هزار دستگاه برای تولید پنج مدل خودروی سواری با حضور روسای جمهور ایران و آذربایجان در روز پنج‌شنبه به بهره برداری می رسد</span><span dir="LTR">. </span></span></span><span dir="LTR"></span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: medium; "><span style="font-family: Tahoma; "><span lang="AR-SA">در مرحله نخست قرار است محصولات خانواده دنا شامل دنا و دناپلاس در جمهوری آذربایجان تولید شود. خط تولید محصولات ایران‌خودرو در سایت جمهوری آذربایجان در فاز ابتدایی با ظرفیت تولید سالانه10هزار دستگاه آغاز به کار خواهد کرد که با توسعه ودر سه شیفت کاری ظرفیت آن به 50 هزار دستگاه در سال خواهد رسید. محصولات تولیدی در سایت جمهوری آذربایجان به کشورهای مشترک‌المنافع که قرارداد ترجیحی میان آنها اجرا می‌شود، صادر خواهدشد. در این پایگاه تولیدی فناوری‌های مدرن، تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته به کار گرفته شده است</span><span dir="LTR">.</span></span></span><span dir="LTR"></span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: medium; "><span style="font-family: Tahoma; "><span lang="AR-SA">با توافق صورت گرفته، شرکت مشترکی میان ایران‌خودرو و بخش خصوصی آذر بایجان تاسیس شد که طرف آذری سهم </span><span lang="FA">‌۷۵</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">درصدی سرمایه‌گذاری مشترک را تامین کرده است. سهم&nbsp; گروه صنعتی ایران‌خودرو </span><span lang="FA">۲۵</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">درصد و شامل خدمات فنی و مهندسی است</span><span dir="LTR">.</span></span></span><span dir="LTR"></span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: medium; "><span style="font-family: Tahoma; "><span lang="AR-SA">این کارخانه به مساحت </span><span lang="FA">۶۸</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">هزار متر مربع و در شهر ساحلی نفت‌چاله جمهوری آذربایجان در کنار دریای خزر احداث شده است</span><span dir="LTR"></span></span></span></p></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-04-09T13:46:39+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی تثبیت میانگین مدت زمان انتظار امداد خودرو ایران با وجود افزایش عملیات امدادی http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/634 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">با وجود افزایش خدمات امدادی ناوگان امداد خودرو ایران در جشنواره خدمات نوروزی گروه صنعتی ایران خودرو در نوروز97 نسبت به سال پیش، میانگین مدت زمان انتظار افزایش پیدا نکرده و حدود 25دقیقه باقی مانده است.</span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/ght4byrclg.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ایکوپرس به نقل از ارتباطات امداد خودرو ایران، از آغاز اجرای این جشنواره در 23اسفند گذشته تا پایان روز ششم فروردین بیش از 39هزار عملیات امدادی به مسافران نوروزی ارائه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 14درصدی را نشان می دهد؛ اما با این وجود میانگین مدت زمان انتظار 25دقیقه ای تثبیت شده است.</span></span></div><br> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">میانگین مدت زمان انتظار خدمات امدادی در 13 روز نخست جشنواره نوروزی سال گذشته و امسال حدود 25دقیقه بوده است.&nbsp;</span></span></div><br> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">گفتنی است، شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، ایساکو، با همکاری شرکت امداد خودرو ایران طرح خدمت رسانی نوروز97 را تحت عنوان «جشنواره خدمات نوروزی سال97» از 26 اسفند آغاز کرده و تا روز 14فروردین ماه در سراسر کشور اجرا خواهد کرد. هموطنان در صورت نیاز به خدمات خودروئی می توانند با شماره تلفن 096440 تماس گرفته یا از طریق اپلیکیشن ایساکو، از این خدمات بهره مند شوند.</span></span></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-25T11:34:00+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی پایگاه تولید ایران خودرو در جمهوری آذربایجان افتتاح می شود http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/633 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">کارخانه مشترک ایران خودرو و بخش خصوصی جمهوری آذربایجان باظرفیت سالانه ۱۰‌هزار دستگاه برای تولید پنج مدل خودروی سواری با حضور روسای جمهور ایران و آذربایجان به زودی به بهره برداری می رسد.</span> <table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><br></td><td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/qv2w04kwit.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> <table><tbody><tr><td><br></td></tr><tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ایکو پرس ، در مرحله نخست قراراست محصولات خانواده دنا شامل دنا&nbsp; و دناپلاس در جمهوری آذربایجان تولید شود.&nbsp;</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">خط تولید محصولات ایران خودرو در سایت جمهوری آذربایجان در فاز ابتدایی باظرفیت تولید سالانه ۶ هزار دستگاه آغاز بکار خواهد کرد که با توسعه ، ظرفیت آن به ۱۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">برمبنای این گزارش ، محصولات تولیدی در سایت جمهوری آذربایجان به کشور های مشترک المنافع که قرارداد ترجیحی میان آنها اجرامی شود ، صادر خواهدشد.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;در این پایگاه تولیدی فناوری های مدرن ، تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته به کار گرفته شده است .&nbsp;</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">با توافق صورت گرفته ، شرکت مشترکی میان ایران خودرو وبخش خصوصی آذر بایجان تاسیس شد که طرف آذری سهم‌۷۵ درصدی سرمایه گذاری مشترک را تامین کرده است . سهم&nbsp; گروه صنعتی ایران خودرو ۲۵ درصد وفقط شامل صادرات خدمات فنی و مهندسی است .&nbsp;</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">گفتنی است این کارخانه به مساحت ۶۸ هزار متر مربع ودر شهر ساحلی نفت چاله جمهوری آذربایجان در کنار دریای خزر احداث شده است .</span></span></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-25T11:33:05+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی خدمات پس از فروش ایران خودرو به کمپین «نه به تصادفات جاده ای» پیوست http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/632 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">مهندس سیدرضا حسینی، مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو و مهندس شهرام صالحی، مدیرعامل امداد خودرو ایران با امضای میثاق نامه به کمپین نه به تصادفات جاده ای نوروز پیوستند.</span> <table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><br></td><td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/7ecqaprshz.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> <table><tbody><tr><td><br></td></tr><tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ایکوپرس به نقل از ارتباطات ایساکو، اعضای این کمپین متعهد می شوند برای حفظ سلامتی خود، خانواده و دیگران در حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند، سرعت مجاز را رعایت کنند و سبقت غیرمجاز نگیرند.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">امضای این میثاق نامه همزمان با بازدید از نحوه اجرای جشنواره خدمات نوروزی گروه صنعتی ایران خودرو در نوروز97 صورت گرفت.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">مدیران شرکت های ایساکو و امداد خودرو ایران در دومین روز از فروردین با حضور در استان اصفهان بر اجرای این جشنواره نظارت کردند.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">در این سفر چند نمایندگی خدمات پس از فروش ایران خودرو و دفتر منطقه ای امداد خودرو ایران در استان اصفهان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">گفتنی است، مدیران خدمات پس از فروش لحظات سال تحویل را در جمع مردم سرپل ذهاب حضور داشتند و در روز نخست فروردین نیز اجرای جشنواره خدمات نوروزی سال97 در کرمانشاه را مورد پایش قرار دادند.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">در جشنواره خدمات نوروزی سال97 ایران خودرو نزدیک به 2700 مرکز خدماتی و امدادی در سراسر کشور، از 26 اسفند 96 تا 14 فروردین 97 به ارائه خدمات خودروئی به هموطنان خواهند پرداخت.</span></span></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-25T11:32:30+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی کاهش 71درصدی زمان ترخیص در شبکه خدمات پس از فروش/امداد رسانی به 1500خودروی غیر ایران خودرویی http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/631 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">همزمان با پایان موج نخست سفرهای نوروزی و در آستانه موج دوم این سفرها، مدیرعامل خدمات پس از فروش ایران خودرو گزارشی از اجرای جشنواره خدمات نوروزی97 ایران خودرو در 9روز نخست، ارایه کرد.</span> <table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><br></td><td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/b1dhyeat1b.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> <table><tbody><tr><td><br></td></tr><tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34);">به گزارش ایکوپرس به نقل از ارتباطات خدمات پس از فروش ایران خودرو، مهندس سیدرضا حسینی در حاشیه بازدید از نمایندگی های شهر تهران در چهارمین روز فروردین ماه، اظهار کرد: شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو از ابتدای جشنواره نوروزی سال 97 تا پایان روز سوم فروردین نزدیک به 28هزار دستگاه خودرو را پذیرش کرده که نسبت به سال گذشته کاهش 14درصدی داشته است.&nbsp;</span></span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">وی با بیان اینکه مراجعه به نمایندگی ها و تعمیرگاه ها در ایام نوروز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: افزایش استفاده مشتریان از &nbsp;خدمات استاندارد نمایندگی های مجاز، پیش از آغاز سفرها نیاز به مراجعه به تعمیرگاه ها در تعطیلات امسال را کاهش داده است. از سوی دیگر مدت زمان ترخیص خودرو از تعمیرگاه ها نیز 71درصد کاهش پیدا کرده که یکی از علل آن تامین سبد قطعات نمایندگی های مجاز و تمهیدات اندیشده شده در این خصوص، چندماه قبل &nbsp;از آغاز طرح بوده است.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">مدیرعامل شرکت ایساکو از ارائه 34هزار خدمت امدادی از 24اسفند تا سوم فروردین ماه در جاده ها و شهرهای کشور نیز خبر داد و افزود: 70درصد خدمات امدادی ارائه شده به خودروهای غیرگارانتی بوده است. ضمن اینکه در راستای مسئولیت های اجتماعی ایران خودرو و کمک به تسهیل سفر برای هموطنان، 1500مورد خدمت نیز به خودروهای غیرایران خودرویی ارائه شده است.&nbsp;</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">مهندس حسینی گفت: در ارائه خدمات امداد خودرو ایران، اولویت و تاکید ما بر رفع اشکال خودرو در محل هست تا هموطنان و مسافران نوروزی بتوانند به سفر خود ادامه دهند، در همین راستا بیش از 80درصد امدادهای ارائه شده در محل بوده و تنها 20درصد شامل حمل به نمایندگی یا تعمیرگاه موردنظر مشتری شده است.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">وی افزود: با توجه به تبلیغات و اطلاع رسانی صورت گرفته پیرامون استفاده از امدادخودروهای مجاز، میزان استفاده هموطنان از خدمات امداد خودرو ایران افزایش پیدا کرده و ارائه خدمت به 1500 خودرو غیر ایران خودرویی نیز از این مساله ناشی شده است.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">مهندس حسینی در پایان با بیان اینکه تیم های نظارتی به صورت محسوس و نامحسوس بیش از 30درصد مراکز خدماتی را مورد بازدید قرار داده اند، اظهار کرد: مدیران خدمات پس از فروش ایران خودرو علاوه بر اینکه لحظات سال تحویل در جمع مردم زلزله زده سرپل ذهاب حضور یافتند، از یکم تا چهارم فروردین اجرای جشنواره خدمات نوروزی97 به ترتیب در استان های کرمانشاه، اصفهان، هرمزگان و تهران مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.</span></span></div><br> <div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">گفتنی است، شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، ایساکو، با همکاری شرکت امداد خودرو ایران طرح خدمت رسانی نوروز97 را تحت عنوان «جشنواره خدمات نوروزی سال97» از 26 اسفند آغاز کرده و تا روز 14فروردین ماه در سراسر کشور اجرا خواهد کرد. هموطنان در صورت نیاز به خدمات خودروئی می توانند با شماره تلفن 096440 تماس گرفته یا از طریق اپلیکیشن ایساکو، از این خدمات بهره مند شوند.</span></span></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-25T11:32:12+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی 77درصد خدمات امدادخودروایران در محل ارائه شد http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/630 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">در آخرین روز سال 96 نزدیک به 3200درخواست امدادی در مرکز پاسخگویی گروه صنعتی ایران خودرو ثبت شد که این عدد 49 درصد بیشتر از میانگین روزانه سال گذشته است.نکته قابل توجه این است که بیش از 77درصد از درخواست های امدادی ثبت شده به رفع نقص در محل منجر شد و هموطنان موفق به ادامه مسیر و سفر خود شدند.</span> <table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><br></td><td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/xb5ltxtln1.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> <table><tbody><tr><td><br></td></tr><tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ایکوپرس به تقل از ارتباطات شرکت امداد خودرو ایران، در 29 اسفند سال 96 بیش از 2500 خدمت امدادی بالینی و امدادپلاس به مسافران نوروزی در سراسر کشور ارائه شد و این هموطنان به سفر خود ادامه دادند. حدود 700 خودرو نیز با خدمات حمل امداد خودرو ایران به نزدیکترین نمایندگی گروه صنعتی ایران خودرو یا تعمیرگاه موردنظر مشتری منتقل شدند.&nbsp;</span></span></div><br> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">نکته قابل توجه پیرامون خدمات ارائه شده در 29اسفند 96 میانگین زمان انتظار کمتر از 25دقیقه است که نسبت به میانگین زمان انتظار در روزهای دیگر سال گذشته، حدود 2دقیقه و 30ثانیه کاهش یافته است. دلیل این کاهش زمان، تقویت، آماده باش و استفاده از تمام ظرفیت های ناوگان امدادخودروایران در جشنواره خدمات نوروزی گروه صنعتی ایران خودرو است.</span></span></p><br> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">همچنین در آخرین روز سال گذشته، 35 مورد خدمات امداد_پلاس نیز به هموطنان ارائه شد. امدادپلاس خدمتی نوین در حوزه خدمات پس از فروش ایران خودرو است که خدماتی فراتر از خدمات معمول امدادی را در محل ارائه می کند.&nbsp;</span></span> <span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">از جمله خدمات قابل ارائه در طرح امدادپلاس می‌توان به تعویض رادیاتور، پمپ هیدرولیک، دینام، استارت، شیلنگ پایین رادیاتور و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد.</span></span></p><br> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">گفتنی است، در جشنواره خدمات نوروزی سال 97 ایران خودرو نزدیك به 2700 مركز خدماتی و امدادی در سراسر كشور، از 26اسفند 96 تا 14فروردین 97 به ارائه خدمات خودرویی به هموطنان گرامی خواهند پرداخت.</span></span></p></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-25T11:30:52+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی سال نو خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، در كرمانشاه تحویل شد http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/629 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">جشنواره خدمات گروه صنعتی ایران‌خودرو، که از بیست و ششم اسفند ماه سال 96 آغاز شده است با ارائه خدمات به هموطنان گرامی در سراسر کشور، همچنان ادامه دارد.</span> <table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><br></td><td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.ir/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/axwlcs2dvs.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> <table><tbody><tr><td><br></td></tr><tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify;">به گزارش ایکوپرس به نقل از روابط عمومی شركت خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو)، در جشنواره خدمات نوروزی سال 97، نزدیك به 2700 مركز خدماتی و امدادی مشتمل بر نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های مجاز و ناوگان مجهز امداد در سراسر كشور، در حال ارائه خدمات خودرویی به هموطنان گرامی هستند.</p><br> <p style="text-align: justify;">برنامه‌ریزی‌های اجرای این طرح چندین ماه قبل از آغاز آن با هدف ارائه خدمات ویژه و تسهیل دسترسی به خدمات امدادی و در نتیجه افزایش میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش، با هم‌اندیشی تیمی متشكل از مدیران و كارشناسان مجرب این حوزه كلید می‌خورد و علاوه بر پیش‌بینی نیازهای اصلی شامل تامین قطعات و به روز رسانی تجهیزات، تمهیدات ویژه‌ای نیز برای نظارت بر حسن اجرای طرح اندیشیده می‌شود.</p><br> <div style="text-align: justify;">در همین راستا، مدیر عامل این شرکت و جمعی از مدیران ایساكو و امدادخودرو ایران، با تدوین برنامه‌ جدید بازدیدهای استانی، سال نو خود را به احترام هموطنان زلزله زده غرب کشور در استان کرمانشاه آغاز کردند و در روز اول فروردین ماه سال جاری از نزدیك، حسن اجرای طرح را در نمایندگی‌ها و مراكز امدادی مورد پایش قرار داده و با برخی هموطنان مراجعه كننده به این مراكز گفتگو كردند.</div><br> <div style="text-align: justify;">در حاشیه این بازدید، سیدرضا حسینی مدیر عامل خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همچون همیشه بر تكریم و پاسخ‌گویی به موقع به مشتریان تاكید كرد و گفت: رضایت مشتری خط قرمز فعالیت‌های ایساكو است و از یكایك همكاران در تمام حوزه‌های شركت انتظار داریم، تمام تلاش خود را برای حفظ رضایت مشتریان به كار ببندند. وی همچنین از تمام همكارانی&nbsp; كه در خاص‌ترین تعطیلات سال برای خدمت‌رسانی در محل كار خود حاضر شده‌اند، قدردانی كرد.</div><br> <div style="text-align: justify;">لازم به ذكر است در مدت زمان اجرای این جشنواره، تیم‌های مختلف مدیریتی از نمایندگی‌های استان‌های سراسر كشور و حوزه امداد بازدید به عمل خواهند آورد تا ضمن اطمینان از ارائه خدمات مناسب، حضور مدیران در كنار پرسنل باعث دلگرمی بیشتر ایشان و افزایش رضایت مشتریان شود.</div><br> <div style="text-align: justify;">همچنین در طول جشنواره نوروزی ایران‌خودرو و در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی، ناوگان امدادی این شركت علاوه بر خدمت‌رسانی به دارندگان محصولات ایران‌خودرو، در صورت نیاز و در حد امكان به دارندگان محصولات سایر شركت‌های خودروسازی كشور نیز خدمات ارائه خواهند داد.&nbsp;</div><br> <div style="text-align: justify;">گفتنی است مدیر عامل ایساكو در بازدید از نمایندگی‌های ایساكو در استان‌های غرب كشور، طی پیامی به هموطنان ارجمندی كه عزیزان خود را در زلزله اخیر از دست دادند، مجددا تسلیت گفت و ضمن طلب صبر و سلامتی از خداوند متعال برای این خانواده‌ها، سالی سرشار از امید و آرامش را برایشان آرزو كرد و گفت: حماسه‌سازی مردم غیور غرب كشور هیچ‌گاه از خاطر این مرز و بوم محو نخواهد شد و بخش عمده پیشرفت‌های صنعت و اقتصاد كشور وام‌دار دلاوری‌های مردمان غرب و جنوب كشور است.</div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-13T11:53:07+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی طرح فروش نقدی پیكاپ فوتون درشبكه فروش ایران خودرو http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/628 <table style="width: 620px; margin-left: 30px; margin-right: 30px;"><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">گروه صنعتی ایران خودرو درجهت پاسخگویی به نیاز مشتریان ، طرح فروش نقدی پیكاپ فوتون محصول ایران خودرو دیزل رااز روز چهارشنبه 16 اسفندماه آغازمی كند.اجرای این طرح تا زمان تكمیل ظرفیت ادامه خواهدداشت.</span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.com/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/g52iq0m0wz.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Tahoma"><span style="line-height: 115%">به گزارش ایكوپرس، پیش فروش نقدی پیكاپ فوتون ازطریق نمایندگی های مجازشرکت ایران خودرو درسراسركشوربه مشتریان حقیقی عرضه می شود. </span></span></span></div><br> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Tahoma"><span style="line-height: 115%">در این طرح پیكاپ فوتون دررنگ سفید دوپوششه به قیمت 95 میلیون تومان به فروش می رسد. موعد تحویل خودروهای نام نویسی شده 30 روز كاری تعیین شده ومحل تحویل این خودرو درشركت ایران خودرودیزل است . </span></span></span></div><br> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Tahoma"><span style="line-height: 115%">متقاضیان می توانند از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 16 اسفندماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی فروش محصولات ایران خودرو به نشانی</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%"> esale.ikco.ir </span><span style="line-height: 115%">نسبت به نام نویسی در این طرح اقدام كرده و از مزایای آن بهره مند شوند.</span></span></span></div><br> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Tahoma"><span style="line-height: 115%">گفتنی است ، پیكاپ جدید فوتون، محصول تولیدی ایران خودرو دیزل، وانت باری پر قدرت و با قابلت آفرود، ‌كاربردی و خانوادگی كه مجهز به كیسه هوای ایمنی راننده و سرنشین، موتور پر قدرت با ظرفیت 2400 سی سی و 130 اسب بخار و قابلیت چهار چرخ محرک است.</span></span></span></div> </div> </div> </td> </tr> </tbody></table> text/html 2018-03-13T11:52:53+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی اجرای طرح پیش فروش، فروش نقدی و اعتباری ون «وانا» http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/627 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">به منظور تامین نیاز بازار به خودروهای دارای فضای بالای كابین، خودروی ون وانا محصول ایران خودرو دیزل در طرح پیش فروش، فروش نقدی و اعتباری در شبكه فروش ایران خودرو عرضه می می شود. این طرح از بیست اسفندماه آغاز می شود و تا زمان تكمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.</span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.com/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/6kgv4n27dv.PNG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">&nbsp;<span style="text-align: justify; line-height: 115%" lang="FA">به گزارش ایكوپرس، در این طرح كه از روز یكشنبه 20 اسفندماه اجرا می شود، محصول ون «وانا» با اعمال تخفیف دو میلیون تومانی</span><span dir="ltr" style="text-align: justify; line-height: 115%" lang="FA"> </span><span style="text-align: justify; line-height: 115%" lang="FA">درخرید نقدی به قمیت 107 میلیون و 900 هزار تومان با موعد تحویل 30 روز كاری عرضه می شود.</span> </span></span></p><br> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 115%" lang="FA">متقاضیان در طرح فروش اقساطی و اعتباری نیز می توانند با پرداخت 50 میلیون تومان وجه نقد برای نام نویسی خودرو با موعد تحویل 30 روز اقدام كنند. مشتریان برای پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو و ارایه چك از یكسال تا چهار سال اختیار عمل خواهند داشت. </span></span></span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 115%" lang="FA">طرح پیش فروش وانا به صورت یك ودیعه ای با پیش پرداخت 50 میلیون تومان نیز به مشتریان پیشنهاد شده است. در طرح پیش فروش دو ودیعه ای، ودیعه اول 35 میلیون تومان و ودیعه دوم 15 میلیون تومان (قابل پرداخت در اردیبهشت 97) تعیین شده است. كه مابه التفاوت نیز در زمان صدور دعوتنامه دریافت خواهد شد. </span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 115%" lang="FA">موعد تحویل خودرو در طرح پیش فروش خرداد، تیر و مرداد 97 پیش بینی شده است. </span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 115%" lang="FA">نام نویسی متقاضان در این طرح صرفا از طریق پایگاه اینترنتی فروش محصولات ایران خودرو به نشانی </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%">esale.ikco.ir</span><span style="line-height: 115%" lang="FA"> صورت می گیرد. متقاضیان می توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی نسبت به نام نویسی و بهره مندی از مزایای این طرح اقدام كنند. </span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 115%" lang="FA">گفتنی است، ون وانا با داشتن ظاهری زیبا، از ایمنی و فضای داخل كابین و امكانات و قوای محركه خوبی نیز بهره مند است و این خودرو علاوه بر امكان استفاده به عنوان خودروی شخصی، می تواند به عنوان خودروی تشریفات، تاكسی شهری و بین شهری و آمبولانس نیز مورد استفاده قرار گیرد.</span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-13T11:51:14+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی تامین قطعات سه محصول جدید ایران خودرو در سال 97 http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/626 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">مدیرعامل ساپكو ازآغاز تامین قطعات مورد نیاز محصولات جدید پژو 301، رانا و دنای سال خبر داد و گفت: این خودروها در سال آینده به تولید انبوه خواهندرسید.</span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.com/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/jmnxvp5rv6.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_AttachmentIcons1_pnlAttachments" style="text-align:left;"> <a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_AttachmentIcons1_hypImage" href="http://www.ikcopress.com/FA/Photos.aspx?docID=20395" target="_blank"><img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_AttachmentIcons1_imgImage" title="تصاویر" target="_blank" src="http://www.ikcopress.com/Images/photo.gif" style="border-width:0px;"></a> </div> </td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">&nbsp;<span style="text-align: justify" lang="AR-SA">به گزارش ایكو پرس،‌ حسین نجاری مدیر عامل شركت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپكو) با بیان این مطلب گفت : در سال جاری تامین 4 محصول جدید 207 اتوماتیك، پارس اتوماتیك، دناپلاس توربو و پژو 2008 انجام شده و به تولید انبوه رسیده است</span><span dir="ltr" style="text-align: justify">.</span> </span></span></p><br> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span dir="ltr">&nbsp;</span><span lang="FA">وی </span><span lang="AR-SA">با بیان این كه برنامه ریزی برای تامین پلتفرم جدید ایران خودرو هم زمان با آغاز پروژه كلید خورده است، گفت: نخستین خودروی پلتفرم جدید در كلاس سدان با مشاركت بیش از 20 قطعه ساز مطرح جهانی و قطعه سازان داخلی در سال جاری شروع شده است</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">&nbsp;نجاری از تامین و لجستیك، مهندسی كیفیت، ساخت و خودكفایی، طراحی و مهندسی، رقابت پذیری قیمت، سرمایه گذاری در تكنولوژی های جدید و صادرات به عنوان فاكتورهای مهم برای ارزیابی سطح توانمندی سازندگان نام برد و گفت: خروجی مربوط به سیستم ارزیابی جامع تامین كنندگان ساپكو حاكی از آن است كه در برخی سازندگان، رشد متوازن زیرمعیارها مطلوب نبوده و ضروری است تا در مسیر ارتقا تمامی جنبه ها در نظر قرار گیرد</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">نجاری اضافه كرد: باتکمیل دوره ارزیابی برای تمام سازندگان فعال در شبکه تامین ساپکو، مرحله دوم که برنامه ریزی برای ارتقای توانمندی های سازندگان است آغاز شده و متناسب با گرید جامع کسب شده و امتیازات، ارزیابی در معیارهای مختلف در دست طراحی و اجرا است</span><span dir="ltr">.</span></span></span><span dir="ltr"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">وی مشاركت سازندگان مستعد داخلی دارای گرید</span><span dir="ltr"> A </span><span lang="AR-SA">جامع در پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو در كنار سازندگان معتبر جهانی را از دیگر اقدامات ساپكو در سال جاری دانست و گفت: یکی از اقدامات در حوزه توسعه توانمندی های دانش و اجرایی سازندگان داخلی، مشاركت آنان در این پروژه بود كه نتایج مطلوبی داشته است</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">مدیرعامل ساپكو صرفه جویی ارزی را یكی از نتایج مشاركت سازندگان داخل در تولید محصولات مشترك عنوان كرد و گفت: هدف گذاری ها در افزایش داخلی سازی محصولات جدید از جمله پژو 2008، 301 و 208، اچ30 كراس، هایما اس.5 و اس.7 صرفه جویی ارزی قابل توجهی خواهد داشت</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"></span></p><br> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">وی افزود: برای محصولات جدید پژو2008&nbsp;، </span><span dir="ltr">&nbsp;H30</span><span lang="AR-SA">كراس و هایما</span><span dir="ltr"> S7 </span><span lang="AR-SA">درصد ساخت داخل قطعات بین 20 تا 40 درصد بوده و با پروژه های ساخت داخل در دست اجرا این میزان در سال آینده به مراتب افزایش خواهد یافت</span><span dir="ltr"></span></span></span></p></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-13T11:50:38+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی ارائه خدمات امداد خودرو ایران به محصولات بنز http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/624 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">با امضای قرارداد همکاری بین مدیران شرکت های امداد خودرو ایران و ستاره بنز، ارائه خدمات امداد سیار به محصولات این خودرو ساز آلمانی در کشور آغاز شد.</span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.com/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/6ycd3c065r.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black;<br/> background:white" lang="FA">به گزارش ایكوپرس به نقل از ارتباطات امداد خودرو ایران، با امضای این قرارداد، از این پس کلیه دارندگان محصولات مرسدس بنز در کشور می توانند با خرید اشتراک امداد خودرو ایران، از خدمات امداد بالینی شامل اعزام امدادگر به محل، تامین سوخت، باطری کمکی و حمل خودرو بهره مند شوند.</span></p><br> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black;<br/> background:white" lang="FA">پیش از امضای این قرارداد و با توجه به شرایط محصولات مرسدس بنز، دوره های آموزشی ویژه این خودروها برای امدادگران شرکت امداد خودرو ایران برگزار شده تا ارائه خدمات به این محصولات با نهایت دقت و حداکثر رضایت مشتریان، انجام شود.</span></p><br> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black;<br/> background:white" lang="FA">براساس قرارداد امضا شده حمل محصولات مرسدس بنز توسط ناوگان مجهز امداد خودرو ایران تا شعاع ۱۰۰کیلومتری به صورت رایگان و توسط خودروبرهای عنکبوتی انجام خواهد شد. این خودروها به محل مورد نظر مشتری و یا نمایندگی های مجاز شرکت ستاره ایران حمل خواهند شد.</span></p><br> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black" lang="FA">همچنین <span style="background:white">دارندگان محصولات مرسدس بنز می‌توانند برای ثبت درخواست امدادی در تمام ساعات شبانه روز و در كلیه نقاط كشور با شماره تلفن 0218227700 تماس بگیرند.</span></span></p></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-13T11:50:23+01:00 irankhodro-khoy.mihanblog.com روابط عمومی ایران خودرو نشان درخشان سبز رنو را دریافت كرد http://irankhodro-khoy.mihanblog.com/post/623 <table><tbody><tr><td><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblLead" class="NewsDetailLead">گروه صنعتی ایران خودرو توانست درارزشیابی محصولات گروه تندر در سال 96 چند نشان سبز را از سوی شركت رنو فرانسه دریافت كند. </span> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <table style="border: solid 1px #999999;" align="center"> <tbody><tr> <td> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_imgTopImage" class="NewsMainPic" src="http://www.ikcopress.com/UploadedFiles/Permanent/Thumbnail/kp0serwk23.JPG" style="border-width:0px;"> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <br></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 100%"> <br> <div class="NewsDetailText"> <p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_NewsCompleteView1_lblText" class="NewsDetailText"></span></p><p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;<span style="text-align: justify; line-height: 115%; " lang="FA">به گزارش ایكوپرس، گروه صنعتی ایران خودرو در سال 96 موفق شد علاوه بر نشان سبز آدیت جامع 00611 رنو وتمدید مجوز نیابت ارزیابی رنو، كسب چهار دوره نشان سبز كیفیت رنو را در یك سال اخیر در آدیت های پاركینگ </span><span dir="LTR" style="text-align: justify; line-height: 115%; ">ASP</span><span style="text-align: justify; line-height: 115%; " lang="FA"> را نیز دریافت كند.</span> </span></span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="line-height: 115%; " lang="FA">این گروه صنعتی ، درآخرین ارزشیابی شركت رنو، موسوم به «آدیت پاركینگ 00611(</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; ">ASP</span><span style="line-height: 115%; " lang="FA">)»&nbsp; موفق به كسب نتیجه درخشان سبز در حوزه همسان سازی در بین سایت های تولیدی محصولات رنو در منطقه خاورمیانه، هند و آفریقا شد. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;<br/> font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="line-height: 115%; " lang="FA">علاوه بر آن، ایران خودرو توانست یك دوره امتیاز حداكثری هم پوشانی در آدیت </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; ">SAVES</span><span style="line-height: 115%; " lang="FA"> در آدیت </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; ">PHC</span><span style="line-height: 115%; " lang="FA"> در سال 96 را برای محصولات رنو كسب كند. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;<br/> line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p><br> <p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="line-height: 115%; " lang="FA">گفتنی است، نتایج به دست آمده در خطوط تولید محصولات تندر در ایران خودرو، بیانگر اجرای برنامه های بهبود برای ارتقای كیفیت محصولات و تولید براساس استانداردهای روز است كه منجر به كسب نتایج مطلوب در سال 96 شده است.</span></span></span></p></div></div></td></tr></tbody></table>